Časté dotazy (ČKD/FAQ)

Jak se přihlásit do ELFu?

Po zadání adresy elf.phil.muni.cz se vám zobrazí hlavní strana ELFu, kde se vyučující i studenti přihlašují pomocí svého UČA a sekundárního hesla. V přihlašovacím okně, které najdete vlevo vedle informačního banneru (obr. 1), klikněte na tlačítko "Přihlásit se" a vyplňte přihlašovací údaje.

Obr. 1: Přihlašovací oko na hlavní straně ELFu

Co dělat, když se mi nedaří do ELFu přihlásit?

V přihlašovacím okně na hlavní straně ELFu (viz obr. 1) najdete pod tlačítkem pro přihlášení odkaz "Nemohu se přihlásit". Po kliknutí na něj se vám zobrazí krátký návod s instrukcemi o přihlašování a odkaz pro případnou změnu vašeho sekundárního hesla.

Jak si mohu zažádat o vytvoření nového kurzu

Po přihlášení do ELFu klikněte v informačním banneru vlevo na sekci Pro učitele. Zde je vám k dispozici tlačítko "Žádost o kurz" (viz obr. 2), které vás odkáže na krátký formulář. Po jeho vyplnění a odeslání bude požadavek zpracován pracovníky uživatelské podpory ELFu, kteří kurz vytvoří a zapíší vás do něj v roli učitele. O vytvoření kurzu budete poté informováni e-mailem.

Obr. 2: Tlačítko pro žádost o založení kurzu

Jaký software pro práci s ELFem potřebuji?

Pro práci s kurzy v ELFu doporučujeme používat některý z následujících internetových prohlížečů (deskotpová nebo mobilní verze na dotykových zařízeních):
Některé kurzy mohou dále vyžadovat využívání následujících programů:

Jak mohu aktualizovat svůj profil v ELFu?

Po přihlášení do ELFu (viz výše) se dostanete ke správě svého profilu kliknutím na své jméno v pravém rohu horní lišty stránek. Zobrazí se vám rozbalovací nabídka obsahující položku "Profil" (obr. 3). 

Obr. 3: Uživatelská nastavení v ELFu

Po kliknutí na položku "Profil" se dostanete na osobní stránku s informacemi o svém uživatelském účtu v ELFu. Zde v sekci "Detaily uživatele"  přejděte na "Upravit profil" (obr. 4), kde lze měnit vybrané uživatelské údaje, jako zobrazení e-mailové adresy, město/obec, informace o uživateli (uživatel vyplňuje podle potřeby sám), profilový obrázek a další.


Obr. 4: Úprava uživatelského profilu v ELFu

Kde se mohu dozvědět více o Moodlu?

Celosvětová komunita pracující s LMS systémem Moodle spravuje web moodle.org. Najdete zde širokou škálu informací o systému Moodle jako takovém, o Moodle komunitě a jsou zde také k dispozici návody pro práci s kurzy v Moodle (v angličtině).

Kancelář e-learningu FF MU průběžně zpracovává a sdílí různé typy návodů pro učitele, asistenty a studenty. Projděte si podrobné návody pro práci s Moodlem na FF MU v roli učitele.