Medial‎ > ‎

Přístup ze systému Moodle

Své soubory (audio/video nahrávky) umístěné v knihovně Medial může uživatel vložit do prostředí Moodlu (ELFu), a to prakticky kdekoliv, kde je v Moodlu k dispozici textový editor. Vložení souboru se totiž provádí k tomu určenou ikonou implementovanou v editoru (TinyMCE, Atto), viz obr 1.

Obr. 1: Vložení souboru Medialu z prostředí editoru

Poznámka: již při přihlášení do systému ELF dojde k automatickému propojení s účtem v Medialu. Pokud k automatickému propojení z nějakého důvodu nedojde, je uživatel vyzván k zadání přihlašovacích údajů, jimiž jsou UČO (username) a sekundární heslo (password).

Po kliknutí na ikonu se otevře dialogové okno s možností vložení souboru. Jedná se o minimalistické prostředí mající podobné funkce jako nahrání souboru v Medialu při základním přístupu, viz obrázek 2. Uživatel tak má na výběr tyto možnosti:
  1. Upload: nahrání již existujícího souboru z knihovny Medial,
  2. Webcam: pořízení nahrávky (audio/video) pomocí interního mikrofonu a webkamery uživatele,
  3. Search: prohledávání v souborech knihovny Medial.Comments