Medial‎ > ‎

Základní přístup

Medial se nachází na adrese: https://hml.ucn.muni.cz/. Na této domovské stránce má uživatel pouze omezené možnosti. Může např. sledovat veřejná videa (pokud taková videa v dané chvíli existují). 
Pro plnohodnotné použití je nutné se přihlásit kliknutím na tlačítko LOGIN (Přihlásit se), viz obr. 1.

Přihlášení


Obr. 1: Hlavní strana a přihlášení

Při přihlášení musí uživatel zadat své UČO (pole Username) a sekundární heslo (pole Password) a po zadání údajů kliknout na tlačítko LOGIN (Přihlásit se), viz obr. 2.

Obr. 2: Zadání přihlašovacích údajů, přihlášení

Poznámka: Účet v Medialu je vytvořen automaticky každému uživateli na základě dat z ISu, proto není nutné ze strany uživatele žádný krok k aktivaci účtu.

Prostředí

Po přihlášení se uživatel nachází na domovské stránce Medialu. Na obr. 3 je zobrazena ilustrační podoba této stránky, ta se může mírně lišit u uživatelů s odlišnými právy.

Popis domovské stránky

 1. nastavení jazykového prostředí: uživatel má možnost zvolit si jazyk prostředí.
 2. správa uživatelského účtu: viz níže.
 3. navigační lišta: usnadňuje pohyb v prostředí Medialu. 
 4. vyhledávací pole: umožňuje prohledávání souborů v Medialu.
 5. oblast s kategoriemi obsahu: zobrazuje obsah umístěný v dané kategorii.
 6. multimediální obsah: konkrétní obsah, který je uživateli s patřičnými právy přístupný.
 7. Playlist: jeho zapnutí/vypnutí je možné ve správě uživatelského účtu.


Obr. 3: Domovská stránka

Správa uživatelského účtu

Kliknutím na tlačítko MY ACCOUNT (Můj účet) může uživatel (viz obr. 4a):
 1. získat informace o svém účtu (obr. 4b),
 2. zobrazit svůj playlist,
 3. odhlásit se.
   Obr. 4a: My Account

Obr. 4b Změna uživatelského obrázku 
 Jméno, příjmení a e-mail uživatele (nelze měnit)
 Vypnutí/zapnutí Playlistu
 Výchozí nastavení kvality nahrávky

Získání a spravování záznamu

Pro práci se záznamy je nutné kliknout v navigační liště na tlačítko UPLOAD (obr. 5) a otevřít manažer souborů.
   Obr. 5: Práce se záznamy

Manažer souborů

Na obrázku 6a se nachází manažer souborů, s jehož pomocí může uživatel nahrát do knihovny Medial audio/video soubor. Nahrání souboru do knihovny je možné učinit dvěma způsoby, viz níže.
 1. Informační karty: ukazují průchod procesem nahrání souboru do systému. Na každé kartě jsou vždy uvedeny informace a pokyny k případným úpravám souboru.
 2. Informace o možnostech uživatele pro nahrání souboru: definují např. maximální možnou velikost nahrávaného souboru a povolený typ souboru (přípona).
 3. Tlačítko BROWSE: slouží k nahrání již existujícího souboru z počítače uživatele. Po kliknutí se otevře standardní souborový manažer, ve kterém uživatel najde a vybere cestu k požadovanému souboru uloženému v počítači.
 4. Record webcam: umožňuje pořídit záznam zvuku/videa pomocí mikrofonu (a)nebo webkamery zabudovaných v počítači uživatele. Před zapnutím nahrávání je zpravidla nutné povolit v prohlížeči Nastavení pro Adobe Flash Player povolující Medialu přístup ke kameře a mikrofonu (to se objeví po kliknutí na tlačítko Record webcam), viz obr. 6b. Je zde také na výběr možnost nahrání pouze audio nahrávky, nebo videa.
Obr. 6a: Manažer souborů: provází proces nahrávání souborů do knihovny

Obr. 6b: Povolení přístupu ke kameře a mikrofonu; zvolení typu nahrávání


Comments