Aktualizace - srpen 2017

V srpnu 2017 proběhla aktualizace systému ELF na vyšší verzi. Z hlediska systému Moodle šlo o přechod z verze 3.1 na verzi 3.3. Nejvíce změn, které aktualizace přinesla, se týká modulu Úkol, za pozornost však stojí i např. možnost nastavit více správných odpovědí v testových úlohách typu CLOZE či hromadně upravovat nastavení plnění činností v kurzu. Úplný přehled novinek najdete níže.


Modul Úkol


Skupinová a uživatelská přenastavení v úkolu Podobně jako v modulu Test je nyní možné používat skupinová a uživatelská přenastavení i v modulu Úkol.
Úpravy ve známkování úkolů pomocí rubriky Několik změn se týká jedné z metod pokročilého hodnocení úkolů, konkrétně v hodnocení pomocí tzv. rubriky. Jednak je nyní možné v rubrice používat negativní hodnocení (tj. záporné body), jednak byl v rubrice zaveden vylepšený způsob výpočtu celkové známky.
Omezení povolených typů souborů V nastavení Úkolu je možné specifikovat, které typy souborů jsou povolené k odevzdání. Vyučující tak může zajistit, aby studenti odevzdávali úkoly pouze v požadovaných formátech.
Připomenutí známkování úkolů pro učitele Vyučující si nově mohou v nastavení úkolu nastavit předpokládaný termín, do kterého by mělo být dokončeno známkování odevzdaných úkolů. Jakmile pak alespoň jeden student odevzdá úkol, bude se vyučujícímu v časové ose na přehledu kurzů (tzv. Nástěnka) a v kalendáři zobrazovat připomenutí k ohodnocení odevzdaných úkolů.
Přehlednější komentování PDF úkolů Při komentování úkolů přímo v PDF náhledu odevzdaného souboru se vložené komentáře automaticky sbalují do podoby malé ikony, čímž je náhled úkolu s komentáři přehlednější. 

Nastavení a zobrazení kurzů


Nový přehled kurzů na Nástěnce Jednou z velkých novinek verze 3.3 je výrazné vylepší přehledu kurzů na tzv. Nástěnce, která nyní vedle jednoduchého seznamu kurzů zobrazuje i časovou osu s přehledem nadcházejících událostí v jednotlivých kurzech.
Automatický výpočet data ukončení kurzu Datum ukončení kurzu lze nově nechávat vypočítávat automaticky podle toho, kolik je v kurzu nastaveno sekcí resp. týdnů.
Nové přidávání a odebírání sekcí kurzu Nově lze přidávat a odebírat sekce kurzu pouze na hlavní straně kurzu po zapnutí režimu úprav. Počet sekci se tedy již nenastavuje na stránce nastavení kurzu.

Ostatní


Otázky s výběrem více možností v úloze CLOZE Poměrně zásadní novinkou v testové úloze typu Doplňovací úloha (CLOZE) je přidání možnosti vkládat otázky s výběrem více správných odpovědí. Doposud bylo možné používat jen otázky s výběrem jedné správné odpovědi.
Automatické uzavírání diskuzí ve Fóru V rámci modulu Fórum má vyučující nově možnost automaticky uzavírat neaktivní diskuze po uplynutí stanovené doby.
Odpovídání za studenty v Anketě Pokud v modulu Anketa někteří ze studentů neprovedou své hlasování, může nyní vyučující provést hlasování za ně a přiřadit je tak k odpovídající možnosti.
Datum ukončení kurzu V nastavení kurzu je v nové verzi možné specifikovat datum ukončení kurzu. Stanovené datum má ovšem pouze informativní charakter a nezamezuje studentům ve vstupu do kurzu po jeho uplynutí.
Hromadná úprava plnění činností v kurzu Užitečnou funkci pro vyučují představuje možnost upravit nastavení plnění činností pro více aktivit v kurzu naráz. Pokud tak vyučující potřebuje nastavit stejné podmínky splnění pro pět aktivit v kurzu, nemusí je již nastavovat pro každou činnost zvlášť. Hromadnou úpravu plnění činností může vyučující provést přes nastavení Absolvování kurzu.
Požadovaný počet záznamů v Databázi V rámci modulu Databáze může vyučující využít nové kritérium splnění činnosti. V nastavení modulu je tak možné určit, kolik záznamů musí student do Databáze vložit, aby mu byla aktivita automaticky označena jako splněná.
Přetahování médií na hlavní stranu kurzu Na hlavní stranu kurzu lze nově pomocí funkce Drag and Drop přetahovat i audio a video soubory.
"Skryté" aktivity Aktivity a studijní materiály na hlavní straně kurzu mohou být ve verzi 3.3 nejen zcela skryté a tudíž pro studenty nedostupné, ale také mohou být skryté, a přesto pro studenty dostupné. V takovém případě aktivita není zobrazena na hlavní straně kurzu, ale pokud na ni vede odkaz např. z nějakého studijního materiálu, tak se na ni student dostane a může ji splnit.