Aktualizace — únor 2018

V únoru 2018 proběhla aktualizace systému ELF na vyšší verzi. Z hlediska systému Moodle šlo o přechod z verze 3.3 na verzi 3.4. Nová verze se zaměřuje na vylepšení stávajících vlastností systému; nejvýraznější změny se týkají rozhraní pro zápis studentů do kurzu a plnění činností. Vylepšení se dočkala také práce s kalendářem.Správa zapsaných uživatelů


Sjednocení stránek Účastníci a Zapsaní uživatelé
Odkaz Účastníci i odkaz Zapsaní uživatelé nyní vedou na stejnou sjednocenou stránku pro správu zapsaných uživatelů.
Hromadné manipulace s uživateli
Na stránce Účastníci můžete vybrat více uživatelů najednou a upravit stav jejich zápisu nebo je z kurzu vyškrtnout.

Kalendář


Snazší vytváření a úprava událostí
Události v kalendáři lze nyní pohodlněji vytvářet a upravovat ve vyskakovacím okně.
Snazší přesouvání událostí
Události v kalendáží je nyní možné přesouvat mezi jednotlivými dny jednoduchým přetažením (drag & drop).
Krátký název kurzu v měsíčním přehledu
V měsíčním přehledu se nyní u událostí zobrazuje krátký název kurzu, ke kterému se vztahují.
Typ události: Kategorie Nově je možné vytvářet události platné pro celou kategorií kurzů.

Ostatní


Zobrazení volného místa pro soukromé soubory
Při manipulaci se soukromými soubory se nyní zobrazují informace o zbývajícím volném místě na soukromém úložišti.
Ruční přepsání plnění činností
Na stránce Sledování plnění činností je nyní možné označit ručně některé aktivity jako splněné. Toto neplatí pro činnosti, jejichž splnění je podmíněno ziskem určité známky či bodového ohodnocení.
Snazší nastavení povolených typů souborů
Při specifikaci typů souborů, které mají studenti odevzdávat, bylo dosud nutné požadované typy souborů ručně vypsat. Nyní lze kliknutím na tlačítko "Vybrat" vyvolat seznam typů souborů a jednoduchým zaškrtnutím zvolit, které budou povolené.