Aktualizace - únor 2016

Před jarním semestrem 2016 proběhla poměrně velká aktualizace systému ELF, jejíž podstatnou součástí byla celková změna vzhledu systému s ohledem na tzv. responzivní design. Z hlediska systému Moodle jsme pak aktualizovali z verze 2.5 na verzi 2.9, což zahrnovalo řadu větších či menších změn popsaných níže.

Modul Úkol


Anotování odevzdaných PDF úkolů Pokud studenti odevzdávají své úkoly ve formě PDF souboru, má nyní vyučující možnost vpisovat poznámky přímo do odevzdaného PDF souboru. Více informací najdete na stránce PDF poznámky.
Vložený komentář Při využití modulu Úkol pro odevzdání online textů může učitel vkládat komentáře přímo do studentovy odevzdané práce (text odevzdaného úkolu se zkopíruje do textového pole určeného pro komentář učitele). Více informací najdete na stránce Nastavení Úkolu.
Maximální počet slov Při využití modulu Úkol pro odevzdání online textů můžete nyní stanovit maximální počet slov, které student může v rámci úkolu napsat a odevzdat. Více informací najdete na stránce Nastavení Úkolu.
Postup známkování Při hodnocení úkolů je nově možné využít tzv. postup známkování, při kterém je možné pro každou odevzdanou práci zadat, ve které fázi hodnocení se právě nachází. Více informací najdete na stránce Nastavení Úkolu.
Přidělování hodnotitelů Při využití funkce Postup známkování je možné v rámci modulu Úkol přidělovat jednotlivým studentům různé hodnotitele. Více informací najdete na stránce Nastavení Úkolu.
Oznámení o hodnocení
Při hodnocení v modulu Úkol je možné informovat studenty o tom, že byla jejich práce ohodnocena. Studenti obdrží upozornění e-mailem. Více informací najdete na stránce Nastavení Úkolu.
Filtrování přehledu úkolů Pomocí filtru si můžete určit, které úkoly se mají v přehledu úkolů zobrazit. Lze např. zobrazit pouze úkoly, které vyžadují hodnocení. Více informací najdete na stránce Hodnocení Úkolu.

Modul Test


Upravené rozhraní pro tvorbu testů
Rozhraní pro vkládání otázek do testů bylo upraveno s cílem udělat jej jednodušší a uživatelsky přívětivější.
Členění testů do dílčích sekcí
V rámci testů je možné dělit sady otázek do samostatných sekcí. Rozdělení do sekcí se pak projeví i přímo v navigaci testu.
Náhodné pořadí úloh v jednotlivých sekcích
V jednotlivých sekcích testu je možné určit, zda má být pořadí úloh pevné či náhodné. Pro každou sekci lze přitom zvolit jiné nastavení. Lze tedy dosáhnout toho, že v jednom testu bude část otázek v přesně stanoveném pořadí a druhá promíchaná náhodně.
Podmíněný přístup k otázkám v testech
U testů, ve kterých je použit režim chování úloh Interaktivní s vícero pokusy, lze zobrazení určité otázky podmínit zodpovězením otázky předchozí.
Banka úloh V bance úloh bylo zavedeno několik změn. Úlohy lze např. snadněji kopírovat přímo v seznamu otázek. Více informací najdete na stránce Banka úloh, resp. jejich podstránkách.
Dlouhá tvořená odpověď V úloze typu Dlohá tvořená odpověď je možné stanovit jako povinné odevzdání určitého počtu příloh. Více informací najdete na stránce Dlouhá tvořená odpověď.
Výsledky testování s mírou jistoty Určitá vylepšení doznalo testování s mírou jistoty. Především co se týče zobrazování zpetné vazby studentům. Více v anglické dokumentaci.
Testové otázky v záloze kurzu Při vytváření zálohy kurzu se již automaticky nezálohují všechny testové úlohy (tj. i včetně starých a již nepoužívaných). Při kopírování testů z jednoho kurzu do jiného se tak již mohou kopírovat skutečně jen ty otázky, které jsou v daném testu použité.

Modul Fórum


Odebírání jednotlivých diskuzí
Pokud v rámci diskuzních fór používáte odebírání příspěvků e-mailem, už nemusíte automaticky odebírat všechny příspěvky ze všech diskuzí, nýbrž je možné odebírat jen vybraná diskuzní vlákna.
Odpovídání do fóra pomocí e-mailu
Při odebírání příspěvků z diskuzních fór e-mailem, lze vkládat odpovědi přímo prostřednictvím e-mailu. Stačí odpovědět na e-mail s příspěvkem a odpověď se automaticky pošle do systému Moodle a vloží na patřičné místo v rámci diskuzního fóra. (V systému ELF máme tuto funkcionalitu prozatím vypnutou.)

Modul Anketa


Více voleb v modulu Anketa Modul Anketa lze od této verze využívat i v případech, kdy mají studenti možnost zaškrtnout vícero možností.

Moduly Databáze a Slovník


Povinné pole v modulu Databáze Při práci s modulem Databáze má vyučující možnost specifikovat, která pole jsou povinná a která tudíž musí student vyplnit, aby mohl přidat záznam do databáze.
Vrácení položek mezi neschválené
V databází i slovníku je nyní možné vrátit položku mezi neschválené. To může být užitečné, pokud k jejímu schválení došlo omylem.
Hromadné mazání položek Modul databáze již umožňuje hromadné smazání více položek najednou.

Známky a hodnocení


Potřebná známka přímo v nastavení aktivity
U známkovaných činností lze již specifikovat Potřebnou známku přímo v nastavení dané aktivity.
Jednoduchá sestava známek V přehledu známek si vyučující může zobrazit jednodušší formu přehledu, který ukáže buď známky ze všech aktivit kurzu pro vybraného studenta, anebo známky všech studentů kurzu pro vybranou aktivitu.
Přirozená váha
Pro výpočet souhrnných známek je k dispozici nový způsob výpočtu zvaný Přirozená váha.
Škála "To se mi líbí" Moodle nově umožňuje vytvořit jednostupňovou škálu pro hodnocení. To dovoluje využít např. v diskuzních fórech podobný režim jako na sociálních sítích, kde mohou uživatelé označovat příspěvky tlačítkem "To se mi líbí", "Přínosné" apod.
Blok Výsledky činnosti
Do kurzů lze přidat nový blok, který umí zobrazovat přehled nejlépe hodnocených studentů či skupin pro libovolnou hodnocenou aktivitu v kurzu.

Podmíněné plnění činností


Omezování přístupu k činnostem Funkce omezování přístupu k činnostem (tj. podmíněné činnosti) byla ve verzi 2.7 výrazně pozměněna. Kompletně bylo předěláno rozhraní pro práci s podmínkami, byly doplněny nové typy podmínek a přibyla možnost tvořit komplexní složené podmínky. Více informací najdete na stránce Podmíněné činnosti.
Logické kombinování podmínek Podmínky omezující přístup k materiálu či aktivitě lze nyní kombinovat pomocí logických spojek A resp. NEBO. Je tak možné stanovit, zda mají být splněny všechny nastavené podmínky, nebo stačí splnit pouze některou z nich. Více informací najdete na stránce Podmíněné činnosti.

Textové editory


Nový editor Atto Pro správu obsahu je nyní používán zcela nový editor zvaný Atto. Více informací najdete HTML editor.
Automatické ukládání v textových editorech
Při editaci obsahu pomocí vestavěného HTML editoru se v nové verzi vložený obsah každou minutu automaticky ukládá. V případě např. výpadku připojení tak uživatel nepřijde o všechna data, nýbrž se může vrátit k poslední průběžně uložené verzi.

Stránky uživatele


Nový vzhled profilové stránky
Vzhled profilové stránky uživatele byl upraven a zobrazení obsahu zpřehledněno.
Nová stránka Předvolby
V rámci stránek uživatele existuje nová stránka předvoleb, kde si může každý uživatel upravit určitá nastavení systému podle svých preferenci. Jde např. o: jazyk, preferovaný editor, zasílání zpráv apod.

Ostatní


Nové editační ikony Editační ikony na hlavní straně kurzu se nyní zobrazují v přehledném vyskakovacím menu, které je dobře použitelné i na zařízeních s malým displejem.
Nové uspořádání kurzu
Mezi různé možnosti uspořádání kurzu přibyl tzv. formát jednoho modulu. Více informací najdete na stránce Standardní uspořádání kurzu.
Smazání digitálního odznáčku
Udělené digitální odznáčky je nově možné smazat. Více informací najdete na stránkách Digitální odznáčky.
Vyhledávání souborů na serveru Při výběru souborů pomocí repozitáře Soubory na serveru je možné použít vyhledávání, které prohledá všechny soubory nahrané ve všech kurzech, ke kterým má uživatel přístup.
Protokoly Zaznamenávání aktivity uživatelů do tzv. protokolů je nyní mnohem podrobnější. Více informací najdete v anglické dokumentaci.
Záloha jen určitého typu činnosti Při vytváření zálohy kurzu je možné zvolit, že mají být zahrnuty jen aktivity určitého typu. Více informací najdete na stránce Záloha kurzu.
Filtr MathJax Nový filtr pro zobrazování matematických symbolů, rovnic apod. Více informací najdete na stránce Filtry.
Přidávání souborů mezi Osobní soubory pomocí e-mailu
Mezi své Osobní soubory si nyní mohou uživatelé ukládat soubory prostřednictvím e-mailu. Systém Moodle každému uživateli vygeneruje speciální adresu, na kterou lze poslat e-mail s přílohou a soubor v příloze se uloží do osobních souborů daného uživatele (V systému ELF máme tuto funkcionalitu prozatím vypnutou.)
Monitorování událostí
Vývojáři systému Moodle přidali v této verzi zcela novou funkcionalitu označovanou jako Monitorování událostí. Ta umožňuje automatické informování uživatele v okamžiku, kdy nastane požadovaná událost jako: vložení určitého množství příspěvků do fóra, vložení studijních materiálů do kurzu apod. (V systému ELF máme tuto funkcionalitu prozatím vypnutou.)