Aktualizace - září 2016

Na začátku podzimního semestru 2016 proběhne aktualizace systému ELF na novější verzi. Nepůjde sice o výraznou změnu jako v případě předchozí aktualizace (únor 2016), přesto se v ní objeví několik změn. Důležitou změnou pak bude zrušení modulu Galerie, který bude nahrazen jiným řešením (více níže).


Modul Úkol


Nový vzhled rozhraní pro hodnocení úkolů
Stránka pro zadávání hodnocení v rámci modulu Úkol byla kompletně změněna. Při hodnocení se vyučujícímu zároveň zobrazí text odevzdané práce, do kterého může snadno psát konkrétní reakce a komentáře.
Stahování vybraných odevzdaných úkolů
Vyučující má nově možnost stáhnout si v modulu Úkol pouze vybrané odevzdané soubory, a nemusí tak vždy stahovat všechny.
Automatické převádění odevzdaných souborů do formátu PDF
Odevzdané soubory v rámci modulu Úkol mohou být nyní automaticky převáděny do formátu PDF, do kterého mohou vyučující v rámci hodnocení snadno vypisovat poznámky či komentáře.

Modul Fórum


Důležité diskuze V rámci aktivity typu Fórum je možné vybrat důležité diskuze, které se následně v seznamu diskuzí budou zobrazovat úplně nahoře, a budou tak pro uživatele rychle k nalezení.
Snadné odkazování na jednotlivé diskuzní příspěvky
Každý diskuzní příspěvek ve fóru obsahuje nově tzv. Trvalý odkaz (Permalink), který umožňuje odkazovat přímo na daný příspěvek a nikoli na celou diskuzi či celé fórum.

Modul Databáze


Zvýraznění záznamů ke schválení v modulu Databáze
Pokud je v rámci modulu Databáze vyžadováno schvalování vložených záznamů, jednotlivé záznamy čekající na schválení budou zvýrazněny pro jejich snadné nalezení.

Modul Workshop


Přehled odevzdaných prací v modulu Workshop
Při využívání modulu Workshop se ve fázi Odevzdávání nyní zobrazují studenti kurzu a jejich odevzdané práce v přehledné tabulce s možností rychlé identifikace studentů, kteří úkol neodevzdali.

Modul Galerie

Stávající modul Galerie, který byl doposud vyvíjen a spravován na FF, přestane být od nové verze podporován. Důvodem je nedostatečná kapacita Kanceláře e-learningu pro zajištění dlouhodobé správy vlastního modulu.

Pro uživatele však bude připraveno náhradní řešení, a to ve dvou podobách:
  • Jednoduché řešení galerie s využitím upraveného modulu Složka.
  • Pokročilé řešení galerie s využitím speciální šablony v modulu Databáze.
Při přechodu na novou verzi by měl být zajištěn automatický převod všech galerií v kurzech do jednoduchého řešení. V případě potřeby pak bude Kancelář e-learningu nápomocna při převodu galerií do pokročilého řešení.

Drag & Drop otázky

Uživatelé systému ELF sice tuto změnu nezaznamenají, ale s přechodem na verzi 3.0 byly tzv. drag & drop otázky (tj. Přetahování do textu, Přetahování do obrázku, Přetahování ukazatelů umístění a Výběr chybějících slov) zařazeny mezi standardní otázky systému Moodle.

Ostatní


Možnost obnovení dříve smazaných materiálů
Zajímavou novinkou ve verzi 3.1 je Koš, který funguje podobně jako na běžných počítačích. Do koše se na určitou dobu přesunují aktivity a materiály kurzu, které vyučující odstranil. V případě nechtěného odstranění tak může učitel smazaný studijní materiál z koše snadno obnovit.
Úprava tabulek v textovém editoru
V rámci výchozího textového editoru (ATTO) jsou nově k dispozici rozšířené možnosti pro tvorbu a úpravu tabulek.
Globální vyhledávání
Uživatelé systému mají možnost využít tzv. globální vyhledávání, které se zobrazuje v rámci horní lišty. Globální vyhledávání dokáže prohledat všechny kurzy, ke kterým má uživatel přístup, a to včetně jejich obsahu (stránky, knihy, příspěvky ve fórech apod.).
Vzdělávání založené na kompetencích
Jednou z velkých novinek verze 3.1 byla kompletní implementace tzv. Competency based education neboli vzdělávání založeného na kompetencích. Více se lze dočíst v oficiální dokumentaci k systému Moodle. (V systému ELF budeme mít tuto funkcionalitu prozatím vypnutou.)
Hromadné stažení souborů v modulu Složka V rámci modulu Složka je nyní k dispozici tlačítko pro rychlé stažení všech souborů ve složce.