Červenec 2021

V červenci 2021 proběhla aktualizace systému ELF na vyšší verzi. Největší novinkou při přechodu na verzi 3.9 je zavedení modulu H5P a s ním také Banky obsahu a nastavení licencí. Nový systém také umožňuje vyžadovat u studentů použití prohlížeče Safe Exam Browser při psaní testů a snáze vyhledávat v seznamu uživatelů kurzu.

Vzhled

Nové rozhraní výběru aktivit
Při vytváření nových modulů uživatele uvítá nový vzhled tabulky pro výběr požadovaného modulu. Umožní mu také označit některé moduly hvězdičkou, čímž si uživatel vytvoří vlastní rychlý přístup k často používaným modulům. Karta recommended zobrazuje moduly doporučené správci systému.
Kniha Tlačítko pro posun o kapitolu dál a zpět nově zobrazuje názvy příslušných kapitol.

Správa kurzu

Hlavní stránka kurzu Ve spodní části obrazovky se nyní při posouvání stránky dolů zobrazí tlačítko s šipkou, kterým se vrátíte na začátek stránky.
Správa souborů kurzu Stránka pro správu souborů nově umožňuje hromadné mazání souborů.
Vyhledávání účastník      kurzu
V seznamu účastníků kurzu je nově rozšířené možnosti vyhledávání. Hledat je možné podle rolí, klíčových slov, stavu, metody zápisu, skupiny a délky neaktivity. Zároveň je možné ve vyhledání zadat, aby vyhledané účty danou podmínku neobsahovaly. Podmínky vyhledávání je možné také kombinovat.
Podmíněné činnosti Podmínku činnosti lze nově nastavit ve vztahu k předcházející činnosti. Při přesunu činnosti na jiné místo v kurzu se tak bude vztahovat nikoli ke konkrétní činnosti, ale k té nejbližší předcházející s nastavenou podmínkou plnění.
Tlačítko kopírovat kurz
Kopírovat kurz lze nově i pomocí tlačítka Kopírovat kurz přímo ve správě kurzů.
Odznáčky
Uživatelé nyní mohou přidávat nové sbírky odznáčků.

Safe Exam browser

Safe Exam browser
Pro testy v ELFu lze nyní vynutit zabezpečený prohlížeč Safe Exam Browser. Použití prohlížeče lze zapnout v nastavené daného testu. Studenti si jej budou muset s předstihem stáhnout, avšak posílí zabezpečení proti podvádění u zkoušky. Nastavení vyhledávače může usnadnit administrátorem připravený vzor nastavení.

Modul H5P

Modul H5P Modul umožňuje vytvořit a použít v kurzu v ELFu interaktivní aplikace vyvíjené pod hlavičkou H5P.org. Aktivity H5P je nutné do kurzu importovat nebo je vytvořit v Bance obsahu.
Banka obsahu Do banky obsahu se uživatel dostane při vytváření modulu H5P nebo kliknutím na Banku obsahu v levém bloku Navigace (je nutné rozkliknout menu příslušné verze ELFu, např. ELF 21/22).
Comments