SmartClass

Smartclass+ je digitální platforma pro výuku jazyků, která plní funkci tzv. jazykové laboratoře. Vyučujícím umožňuje mimo jiné:
  • vytvářet studijní materiály a cvičení
  • vytvářet výukové aktivity a cvičení jako poslechová a překladová cvičení, testy
  • monitorovat práci studentů v reálném čase

Comments