Co se starým kurzem?

Pokud nevytváříte svůj kurz v ELFu pouze na jeden semestr, oceníte možnost využít jej opakovaně několikrát za sebou. V tomto tipu Vám ukážeme, jakým způsobem můžete svůj kurz přenést do dalšího běhu, aniž byste přišli o studijní materiály a zvolená nastavení. V zásadě se nabízejí tři možnosti.

 1. Nový zápis

  Vůbec nejjednodušší volbou je ponechat kurz tak, jak je, a pouze do něj zapsat nové studenty. Pokud využíváte automatický zápis, nahradí nově zapsaní studenti ty staré, kteří tak o přístup do kurzu přijdou. Pokud naopak využíváte ruční zápis, můžete ponechat zapsané i starší studenty, takže budou mít i nadále přístup ke všem materiálům a aktivitám. V takovém případě je nicméně v kurzu postupem času zapsáno stále více studentů, v modulech spojených s aktivní činností studentů, jako jsou diskuze, ankety, úkoly či databáze, se stará uživatelská data mísí s novými a kurz se postupně stává nepřehledným.

  Tento postup využijete například u kurzů využívaných pouze ke zprostředkování studijních materiálů, které zůstávají dlouhodobě beze změn a ve kterých nepotřebujete mít přehled o zapsaných studentech a jejich aktivitách

 2. Reset kurzu

  Při resetu ze stávajícího kurzu vymažete všechna uživatelská data, aniž byste přišli o studijní materiály, činnosti a nastavení. Z kurzu tak budou odebrány například příspěvky ve fóru, odevzdané úkoly, pokusy v testu či známky uživatelů. V průběhu resetu si přitom můžete zvolit, která uživatelská data chcete odstranit a která ponechat. Reset umožňuje rychle a snadno vyčistit celý kurz od uživatelských dat, ovšem starší studenti ztratí do kurzu přístup a nedostanou se již ke studijním materiálům. Veškeré jejich aktivity v podobě diskuzních příspěvků či odevzdaných úkolů navíc budou smazány, takže jejich výstupy za celý semestr budou ztraceny. Reset tedy především využijete, pokud nepočítáte, že by se do kurzu vraceli studenti, kteří jej již úspěšně absolvovali.

  Poznámka. Obdobným způsobem jako celý kurz lze resetovat i jednotlivé moduly. Reset tak můžete využít i ke smazání pokusů v testu či odevzdaných úkolů.

  Pozor! Reset kurzu je nevratný proces. Data, která tímto způsobem odstraníte, již nebude možné obnovit.

  Podrobnější informace o resetu naleznete v uživatelské dokumentaci.

 3. Záloha a obnovení kurzu

  Třetí možností je provést zálohu a obnovení kurzu. Celý proces sestává ze dvou fází: v první fázi je kurz převeden do souboru se zálohou, v druhé fázi  je pak obsah záložního souboru obnoven do nového, prázdného kurzu. Ve výsledku tak budete v ELFu mít jednak starší kurz, do kterého mají nadále přístup byvší studenti a ve kterém jsou uložena jejich uživatelská data, jednak jeho novou, čistou kopii připravenou k použití v dalším semestru. Do této nové kopie můžete zapsat nové studenty a upravovat její obsah, aniž by starší studenti přišli o studijní materiály a činnosti. Díky záloze a obnovení můžete vždy pracovat s čistou verzí svého kurzu a zároveň mít k dispozici jeho dřívější varianty. Vaši studenti navíc budou mít možnost vracet se ke studijním materiálům i svým vlastním výstupům, které prostřednictvím ELFu odevzdávali.

  Soubor se zálohou funguje také jako bezpečnostní kopie, ze které lze kurz obnovit v případě nejrůznějších problémů či dokonce přenést do jiné instalace systému Moodle.

  Poznámka. Role Učitel neumožňuje zahrnout do zálohy kurzu uživatelská data. Pokud máte ve svém kurzu moduly, které jsou na uživatelských datech závislé (například slovníky, fóra, wiki či databáze, jejichž obsah tvoří sami studenti), a chcete je přenést do nové kopie kurzu, napište nám a my pro Vás uživatelská data převedeme.

  Průběh zálohy a obnovení může být poměrně náročný na výkon počítače a rychlost internetového připojení. Jde také o náročnější proces s řadou mezikroků a volitelných nastavení. Podrobnější návod naleznete v patřičné sekci uživatelské dokumentace, pokud si však nejste jisti, jak správně postupovat, můžete se na nás obrátit na adrese elf@phil.muni.cz, rádi Vám se vším pomůžeme.