Jak doplnit údaje o nahrávkách v Medialu?

Pomocí techniky v nově vybavených učebnách budov A a B2 můžete snadno zaznamenávat své přednášky i jiné dění v učebně. Stisknutím tlačítka "Záznam" na ovládacím panelu spustíte nahrávání, jeho opětovným stisknutím pak nahrávání zase ukončíte, načež se Vám výsledné video odešle do fakultní knihovny médií Medial.

Automatizace v tomto případě přináší zásadní usnadnění, ale také jednu nevýhodu: nahrávky do Medialu přicházejí bez podrobnějších informací o svém obsahu a identifikovat je lze pouze podle poněkud kryptického názvu obsahujícího informaci o tom, kdy a ve které učebně byl záznam pořízen. Pokud tedy v učebnách nahráváte častěji, snadno můžete ztratit přehled o tom, která nahrávka je vlastně která. A co víc, kdybyste se své nahrávky rozhodli zveřejnit, nikdo nepozná, čeho se týkají a nikdo je nebude schopný v knihovně dohledat.


Obr. 1: Při větším množství nahrávek můžete ztratit přehled, která je která

Medial naštěstí umožňuje dodatečně informace o nahrávce upravit a doplnit. Editovat můžete vše od názvu a popisku nahrávky přes tagy až po náhledový obrázek či přidružené soubory, které se budou pod videem zobrazovat. Jak na to?

 1. Přihlaste do webového rozhraní Medialu (medial.phil.muni.cz): v pravém horním roku klikněte na Login a jako přihlašovací údaje použijte své UČO a sekundární heslo.
 2. Vpravo nahoře nyní zvolte My Account a dále My Content.

  Obr. 2: Odkaz na stránku My Content

 3. Zobrazí se Vám seznam všech Vašich nahrávek v Medialu. Vyhledejte tu pravou a klikněte na ikonku tužky v pravém krajním sloupci.

  Obr. 3: Vstup do editačního rozhraní

 4. Objeví se Vám průvodce pro úpravu metadat, který Vám v několika krocích umožní doplnit veškeré možné údaje o nahrávce. Mezi jednotlivými kroky můžete přecházet pomocí tlačítek "Next" ("Další") a "Back" ("Zpět").

  Obr. 4: Rozhraní pro úpravu metadat

  Pozor! Pro uložení změn provedených v jednotlivých krocích je třeba kliknout na tlačítko "Next". Přecházet mezi jednotlivými kroky umožňují i záložky v horní části průvodce, ovšem při jejich použití se provedené změny neuloží.

 5. Na závěrečné stránce klikněte na tlačítko "Finish" pro dokončení úprav.

Tip: Název nahrávky můžete upravit přímo ze stránky My Content. Stačí ve sloupci Title přepsat starý název za nový a potvrdit tlačítkem "Apply". Obdobně můžete videa rychle přesouvat do jiné kategorie: v rozbalovací nabídce Category vyberte patřičnou kategorii a opět potvrďte tlačítkem "Apply".

Jak správně vyplnit informace o nahrávce?

Odpověď je jednoduchá: tak, aby byla snadno rozpoznatelná a dohledatelná. Nezapomeňte, že pokud nahrávku zveřejníte v Medialu, mohou ji ostatní uživatelé dohledat pomocí zařazení v konkrétní kategorii, pomocí tagů a především pomocí jejího názvu a popisku. Naše doporučení, jak s těmito metadaty pracovat, najdete v uživatelské dokumentaci. Nemusíte se jimi řídit, vždy však zvažte, zda jste ostatním poskytli dostatečné informace pro to, aby mohli nahrávku najít a identifikovat.

Samozřejmě, pokud záznamy pořizujete pouze pro vlastní potřebu a nechcete je v Medialu zveřejňovat, je jediným kritériem to, aby abyste nahrávky dovedli snadno a rychle rozeznat.


Návod pro úpravu informací o nahrávce neplatí pouze pro videa pořízená v učebnách – stejným způsobem můžete editovat metadata u veškerého svého obsahu v Medialu. Totéž platí i pro naše doporučení. Nezapomeňte, že dobře vyplněné informace o nahrávce jsou prvním zásadním krokem k tomu, aby si našla své diváky.