Nástěnka

Stránka Nástěnka (dříve nazvaná Můj ELF) je místem v ELFu, které si může uživatel přizpůsobit pomocí uživatelských nastavení. Uživatelé ocení především přehled zmeškaných a nadcházejících úkolů nebo rozdělení kurzů, do nichž jsou zapsáni, na probíhající, budoucí a minulé.

Přístup na Nástěnku je možný po přihlášení prostřednictvím odkazu v bloku „Navigace“ (obr. 1), a to jak z titulní stránky ELFu, tak z jednotlivých kurzů.

Obr. 1: Panel Navigace - Nástěnka

Uživatelské nastavení stránky Nástěnka

V režimu úprav stránky (obr. 2) se u všech panelů objeví tlačítko terčíku pro přemisťování bloků a dále tlačítko ozubeného kolečka pro úpravu nastavení bloků (1). S jeho pomocí můžete změnit nastavení bloků, skrýt je, nebo je úplně smazat (2). V režimu úprav se Vám také objeví nový blok, nazvaný „Přidat blok“ (3), pomocí kterého můžete na stránku přidávat další bloky. Pokud nejste s nastavením spokojeni, můžete pomocí tlačítka „Obnovit výchozí nastavení stránky“ v pravém horním rohu vrátit původní vzhled Nástěnky. Režim úprav ukončíte také v pravém horním rohu tlačítkem „Vypnout úpravy této stránky“ (4). 

Některé bloky mohou být zobrazeny po stranách ve sbalené nebo rozbalené formě, mohou být také zasunuty do levé postranní lišty a vysunuty zpět (5) nebo zcela skryty. Více o blocích a jejich nastavení zde.

Obr. 2: Nástěnka v režimu úprav

Přehled kurzů

V „Přehledu kurzů“ můžete pomocí dvou záložek přepínat mezi „Časovou osou“ (obr. 2) a mezi „Kurzy“ (obr. 3). „Časová osa“ zobrazuje nedávno zpožděné nebo nadcházející úkoly, které si uživatel může třídit podle data nebo podle kurzů. Záložka „Kurzy“ zobrazuje všechny právě probíhající nebo budoucí či minulé kurzy, do nichž je uživatel zapsán. Takto si může například filtrovat pouze aktuální kurzy a rychleji mezi nimi dohledat ten, který zrovna potřebuje.

Pozor! Správné zobrazení probíhajících, minulých a budoucích kurzů je závislé na tom, jak má vyučující nastaven začátek a konec kurzu, proto nemusí vždy odpovídat období, v němž jste kurz skutečně absolvovali.

Obr. 3: Probíhající kurzy v bloku "Přehled kurzů"

Příklad uživatelského nastavení Nástěnky

Na obrázku 4 vidíte příklad Nástěnky, kterou si uživatel přizpůsobil svým potřebám. Jsou rozbaleny pouze tři bloky – Kalendář, Nadcházející události a Přehled kurzů – a všechny jsou soustředěny nalevo nebo na střed. Blok Navigace je zasunut do postranní lišty. Uživateli se zobrazují aktuálně probíhající kurzy, dále termíny v kalendáři, které je možné po rozkliknutí plně zobrazit, a také soupis nejbližších nadcházejících událostí.

Tip! Místo titulní stránky ELFu si můžete přidat do záložek nebo třeba nastavit jako domovskou stránku přímo Nástěnku: https://elf.phil.muni.cz/elf3/my/. Můžete tak rychle najít potřebný kurz nebo zjistit, jaké úkoly vás čekají.

Obr. 4: Příklad uživatelského nastavení Nástěnky