Skrývání/odkrývání bloků v kurzu

Mnoho uživatelů nebylo v nové verzi ELFu spokojeno s šířkou bloků. Široké bloky mohou znepříjemňovat orientaci v rámci kurzů (úzká témata, zdlouhavé listování jednotlivými tématy apod.). Nainstalovali jsme tedy pro vás nové tlačítko, které vám umožní všechny bloky naráz skrýt a odkrýt.


Kde tlačítko najdete: 

Aby se vám tlačítko zobrazilo, musíte se nejprve přihlásit do ELFu. Po přihlášení jej najdete v pravém horním rohu vedle volby jazyka (viz obr. 1). 

Obr. 1: Tlačítko pro skrývání/odkrývání bloků

V rámci kurzu pak můžete pomocí této ikony naráz skrýt všechny bloky (viz obr. 2). Opětovným zmáčknutím tlačítka pak můžete skryté bloky zase jednoduše odkrýt. Podívejte se sami, tažením za jezdec uprostřed obrázku si zobrazíte stav před a po.

Obr. 2: Kurz před a po skrytí bloků

Skrývání/odkrývání jednotlivých bloků

Chcete-li však  skrýt či zasunout pouze jeden blok nebo jen bloky na jedné straně kurzu, můžete tak učinit v rámci daného bloku. Každý blok má totiž v pravém horním rohu tlačítka se zmíněnými funkcemi (viz obr. 3). 


Obr. 3: Tlačítka pro skrytí či zasunutí bloku

V rámci kurzu tedy můžete jednotlivé bloky skrýt (minimalizovat) či zasunout a kurz pak může vypadat třeba následovně (obr. 4):

Obr. 4: Kurz se zasunutými a skrytými bloky