Streamování pomocí OBS

Řada nově vybavených učeben disponuje technickým zázemím, které umožňuje živé vysílání přednášek a fakultních akcí na internetu. Standardním řešením je pro tyto účely stream ve fakultní knihovně médií Medial, který je nutné dopředu domluvit (bližší informace naleznete v tomto návodu). Chcete-li dění v učebně vysílat na některé z veřejných služeb jako je Youtube nebo Facebook, můžete využít alternativní řešení v podobě programu OBS.

Stream pomocí OBS si přitom můžete snadno připravit i sami, samotný program je již nainstalovaný a přednastavený na počítačích v učebnách.

Pozor: stream je možné spustit pouze z katederního počítače v té učebně, ze které chcete vysílat.

Ve službě, pomocí které chcete stream zveřejnit, založte kanál s vysíláním a nechte si vygenerovat vysílací klíč. Postup založení kanálu s vysíláním a získání vysílacího klíče se u různých služeb liší, je tedy třeba postupovat podle oficiální nápovědy. Nápovědu pro živé přenosy na Youtube najdete zde, návod pro Facebook pak zde.


Spusťte program OBS přes zástupce umístěného na ploše.


Obr. 1: Ikona programu OBS na ploše


V horním menu zvolte Soubor > Nastavení.

Obr 2.: Volba nastavení v hlavním menu programu


Přepněte se na záložku Vysílání a vyberte službu, ve které jste si připravili kanál s vysíláním.


Obr. 3: Seznam služeb propojitelných s OBS.


Do pole Vysílací klíč zkopírujte kód, který jste získali v předchozím kroku a potvrďte tlačítkem Ok.

Obr. 5: Pole pro zadání vysílacího klíče


Tlačítkem Začít vysílat propojíte vysílání z učebny se zvolenou streamovací službou. Nyní již stačí spustit a zveřejnit živý přenos na straně streamovací služby.

Obr. 6: Tlačítko pro spuštění vysílání


V OBS jsou přednastavené dvě scény, mezi kterými můžete libovolně přepínat. Scéna Vysílání z učebny přenáší obraz z kamery a projektoru v učebně a zvuk z mikrofonů. Scéna Před vysíláním obsahuje pouze obrázek s logem FF MU a můžete ji využít jako čekací obrazovku před začátkem akce, kterou chcete streamovat.

Obr. 7: Menu pro přepínání mezi přednastavenými scénami