Jak vyhledávat videa v Medialu

Ve fakultní knihovně médií můžete vyhledávat videa třemi různými způsoby:

  1. pomocí vyhledávacího pole (Search box),
  2. pomocí kategorií (Categories),
  3. pomocí tagů (Tags).

Na úvodní stránce Medialu v pravém horním rohu se nachází tlačítko pro vyhledávání „Search“ (ikona lupy) spolu s tlačítky nápovědy (Help) a přihlášení (Sign in). Uprostřed stránky naleznete také rozbalovací nabídku, která rozkrývá kategorie (Categories). (Obr. 1.)

Obr. 1: Titulní stránka Medialu

Vyhledávání pomocí pole "Search"

Tento způsob vyhledávání porovná zadaný text s názvy videí, tagy, popisky i se jmény vlastníků videí, přitom podporuje našeptávání a vyhledává i části slov.

Obr. 2: Vyhledávací pole v pravém horním rohu stránky

Vyhledávání pomocí kategorií

Kategoriemi (Categories) se rozumí pracoviště, podle nichž jsou videa roztříděna. (Podobně jako kategorie funguje také třídění podle vlastníků videí a podle tagů.) Mezi kategoriemi se můžete pohybovat pomocí posuvníku, tlačítkem „Choose more“ si pak můžete zobrazit úplnou nabídku vybraného třídění (obr. 3). V rámci úplné nabídky můžete opět vyhledávat pomocí vyhledávacího pole nebo scrollovat výběrem kategorií (viz obr. 4).

Obr. 3: Třídění podle kategorií, uživatelů a tagů
Obr. 4: Úplné zobrazení kategorií

Pomocí kategorií si tedy můžete zobrazit například všechna videa některého z pracovišť, ale také všechna videa některého z pracovišť, která mají zároveň tag „interpreting“ apod. Po zadání kategorie či kombinace filtrů vám Medial zobrazí filtrovanou nabídku videí (viz obr. 5). Pomocí červeného křížku můžete výběr filtrů zase zrušit a rozšířit tak výsledný výběr videí.
Obr. 5: Filtrování videí pomocí kombinace kategorií a tagů

Vyhledávání pomocí tagů

Tagy najdete vedle kategorií (obr. 3 a 5), můžete je však najít i pod jednotlivými videi spolu s popisem videí a dalšími údaji. Pokud jste například sledovali video o užívání tlumočnické kabiny, ale rádi byste se podívali na další videa s tematikou tlumočnictví, můžete si prostřednictvím tagů zobrazit tematicky příbuzná videa (obr. 6).

Obr. 6: Tagy v popisu videa